Pole UDW (BCC) w wiadomościach e-mail

Bardzo często zdarza się, że chcesz wysłać wiadomość e—mail do kilku użytkowników jednocześnie. Najczęściej wybierasz wówczas kilka adresów ze swojej książki adresowej i wpisujesz je w pole Do: (To:) w nagłówku nowej wiadomości. Efektem takiego działania jest rozsyłanie adresów email do wszystkich odbiorców wiadomości.

Pamiętaj, że niektórzy użytkownicy sieci internet nie chcą aby ich adres e—mail był rozpowszechniany i jeżeli powierzyli oni go

Tobie to nie znaczy, że możesz go rozsyłać wszystkimi swoim znajomym.

Co należy zrobić aby w nagłówku wiadomości występował tylko adres odbiorcy, do którego ta wiadomość jest kierowana?

Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie pola UDW: (BCC:), do którego wpisujemy naszą listę adresatów (pola Do: i DW: pozostawiamy puste).

Aby było to możliwe trzeba to pole uaktywnić.

Konfiguracja programu Outlook Express i Outlook

Uruchom program Outlook Express. W oknie nowej wiadomości wybierz "Widok/Wszystkie nagłówki". Opcja ta zostanie zaznaczona a pod standardowymi polami Do: i DW: pojawi się pole UDW:

Jeżeli używasz programu Outlook w oknie nowej wiadomości wybierz "Widok/Pole UDW".

Znaczenie poszczególnych pól nagłówka wiadomości e—mail:

Do: (To:) — tu wpisujesz głównego adresata wiadomości.

DW: (CC:)Do Wiadomości (Carbon Copy) — w tym polu możesz umieścić innych adresatów przesyłki, podając ich adresy e—mail rozdzielone średnikiem. Jest to informacja mówiąca, że otrzymali oni kopię wiadomości, czyli są jakby "podrzędnymi odbiorcami". Używaj tego pola jeśli musisz np. przekazywać całą swoją służbową korespondencję przełożonemu.

UDW: (BCC:)Ukryte Do Wiadomości (Blind Carbon Copy) — tu dwa przypadki:

  1. jeżeli pozostawisz puste pole Do: i DW: poszczególni odbiorcy będą widzieli tylko swój adres e—mail w nagłówku otrzymanego listu. Każdy adres z tego pola zostanie przeniesiony do pola Do: (tak jakby każda wiadomość była wysyłana oddzielnie do poszczególnych adresatów).
  2. gdy natomiast wpiszesz inne adresy do pola Do: i DW: to adresaci z pola UDW otrzymają kopię tego listu, ale w nagłówku zobaczą wpisane przez Ciebie adresy (niekoniecznie swoje).

Autor: Wojciech Sośnicki