Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Wyniki egzaminu maturalnego oraz zawodowego

Wyniki końcowe egzaminu maturalnego 2018/2019

Egzamin dojrzałości w technikum łączności nr 14 zdało:

99 %  (zdawalność w Polsce 80,05%, technika 70,05% ).

Średni wynik - matematyka poziom podstawowy:

89% (zdawalność w Polsce 58%, technika 49% ).

Średni wynik - matematyka poziom rozszerzony:

57% (zdawalność w Polsce 39%, technika 18% ).


Wyniki  egzaminu zawodowego 2018/2019

Egzamin zdało:

100% uczniów klas drugich elektronicznych zdających w kwalifikacji E.06

97,8% uczniów klas trzecich informatycznych zdających w kwalifikacji E.13

93% uczniów klasy trzeciej teleinformatycznej zdających w kwalifikacji E.13

76% uczniów klasy trzeciej telekomunikacyjnej zdających w kwalifikacji E.09

  


Wyniki końcowe egzaminu maturalnego 2017/2018

Egzamin dojrzałości w technikum łączności nr 14 zdało:

99,7%  (zdawalność w Polsce 79,7%, technika 69,6% ). 

Wyniki  egzaminu zawodowego 2017/2018

Egzamin zdało:

100% uczniów klas drugich informatycznych zdających w kwalifikacji E.12

100% uczniów klas drugich elektronicznych zdających w kwalifikacji E.06

100% uczniów klas trzecich informatycznych zdających w kwalifikacji E.13

100% uczniów klasy trzeciej teleinformatycznej zdających w kwalifikacji E.13

79% uczniów klasy trzeciej telekomunikacyjnej zdających w kwalifikacji E.09