Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Zadanie 4

Zadanie 4C: Praca dla innych: ZADANIE ZALICZONE

Szef zespołu:

mgr Krystyna Bartnicka

Członkowie zespołu:

 • mgr inż. Jolanta Barkan
 • mgr Marta Wałach
 • mgr inż. Michał Okrajni
 • p. Cholewa Jadwiga - matka ucznia
 • p. Szafraniec Adam - ojciec ucznia

Współpraca:

 • Kohla Tomasz - uczeń kl. 1Ee
 • Szafraniec Michał - uczeń kl. 1Ee
 • Szlachta Konrad - uczeń kl. 1Ee
 • Ochlust Grzegorz - uczeń kl. 1K
 • Podolski Łukasz - uczeń kl. 1K
 • Zawadzki Michał - uczeń kl. 4Ee
 • Luty Grzegorz - uczeń kl. 4Ka

Działania:

Przeprowadzenie przez wychowawców lekcji pod hasłem: "Kto potrzebuje naszej pomocy?". Owocem tych zajęć jest lista pomysłów na czynne zaangażowanie się w pomoc dla innych oraz pobudzenie wrażliwości młodzieży na potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia. Na podstawie list, sporządzonych przez poszczególne klasy opracowano plakat zachęcający do pracy charytatywnej. W punktach przedstawiono pomysły, które będą realizowane pod kierunkiem zaangażowanych w akcję nauczycieli. Tak więc, każdy, kto chciałby podjąć pracę wolontariusza może liczyć na wsparcie szkoły.

Lista podjętych akcji:

Propozycja współpracy w akcji charytatywnej "Zespołu Szkół Łączności" i Liceum Ogólnokształcącym nr III

Współpraca między szkołami ma na celu pomoc dzieciom z Domu Dziecka przy ul. Chmielowskiego. Akcja musi zostać przeprowadzona w obu szkołach w tym samym czasie. Przed Dniem Dziecka reprezentanci (org. akcji) LO III i ZSŁ odwiedzą Dom Dziecka, przekażą zebrane dary a jednocześnie zorganizuje imprezę z okazji Dnia Dziecka.

Zbiórka darów: 18.05-21.05.2004

Przekazanie darów: 31.05.2004 (Wspólne ZSŁ i LO III)

Akcja reklamowa:

 • Telewizja ZSŁ (krótki film przedstawiający sytuację w Domu Dziecka i 2 minuty o szkole z którą współpracujemy)
 • Radiowęzeł (ogłoszenie akcji)
 • Gazetka szkolna (ogłoszenie akcji)
 • Akcja plakatowa ( w obydwu szkołach)
 • Sprawozdanie po zakończonej akcji

Akcja pomocy dla dzieciaków z Domu Dziecka przy ulicy Chmielowskiego jest organizowana przy współpracy Zespołu Szkół Łączności i III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Organizatorami (ZSŁ) są: Michał Szafraniec, Konrad Szlachta, Tomasz Iskra którym pomaga Wojciech Wojciechowski. Organizatorami (III LO) są : Małgorzata Zięba, Marta Małysa, Filip Dziurdzia. Finał akcji: 31. maja 2004 roku

Organizatorzy dziękują za pomoc: Dyrekcji Zespołu Szkół Łączności,prof. Marcie Wałach, prof. Agnieszce Osuch, prof. Jolancie Barkan, prof. Krystynie Bartnickiej, prof. Marcie Stefańczyk, prof. Zygmuntowi Parzelce, prof. Grzegorzowi Irzykowi, chłopakom z telewizji szkolnej i radiowęzła szkolnego. - Współpracujemy z ośrodkiem dla młodzieży SALTROM (Działa koło elektroniczne prowadzone przez ucznia kl.4EE Michała Zawadzkiego)

Przepisujemy teksty książeczek dla dzieci i wykonujemy do nich ilustracje komputerowe; w szkole dla niewidomych i niedowidzących (ul. Tyniecka 7) praca ta zostanie przełożona na język Braille’a. (zgłoszenia chętnych do współpracy przyjmuje p. Michał Okrajni)

Akcja "Pomóż innym" Bajki dla najmłodszych

(Koordynator z ramienia Zespołu Pomocy ZSŁ Mgr inż. Michał Okrajni)

 • - Celem akcji jest pomoc innym, którzy jej potrzebują.
 • - Ta część Akcji dotyczy pomocy dla : Biblioteki Dzieci Niewidomych SOSW Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących Ul. Tyniecka 7 30 - 319 Kraków
 • - W czym możemy pomóc: W tworzeniu (przepisywaniu) książek dla najmłodszych.
 • - Jak to zrobić? Należy przepisać w programie "Word" tekst książki :-) To potrafimy. Następnie tekst ten zostanie wydrukowany przy pomocy specjalnej drukarki w języku Braille’a. Należy pisać czcionką 12p., bez żadnych dodatków (pogrubień, podkreśleń, itp.). Tekst piszemy jednym ciągiem. Nie wstawiamy niepotrzebnych ENTER-ów. Oczywiście nie dotyczy to nowego akapitu czy też formy wiersza. Duże litery stosować tylko tam gdzie to wynika z tekstu (nie generować dodatkowych dużych liter). Do przepisanego tekstu można stworzyć ilustracje J Trochę techniki i zdolności. Rysunki są to tylko kontury wykonane czarną kreską, bez dodatkowych szczegółów.
 • - I co dalej? Stworzoną pracę należy przesłać mailem z dopiskiem na początku: Autor, Tytuł, Kto przepisywał (Imię Nazwisko, Klasa), Data . Następnie zostanie stworzona baza tekstów i nagrana na płytę CD.
 • - Efekt końcowy: Tak przepisana książka będzie mogła być wydrukowana wielokrotnie stanowiąc nieodzowną pomoc na wiele lat.
 • - Od czego zacząć? Przeszukać swoje książki, komiksy, bajki, opowiadania, wiersze itp. z okresu dzieciństwa :-) ( do 10 lat). Następnie porównać z listą już przepisanych bajek, przykładowym tekstem i ilustracją ... i do pracy. Powodzenia :-)
 • - Czas trwania Akcji Od listopada 2003r. do odwołania. Zespół Pomocy ZSŁ


Akcja: "Gwiazdka dla zwierzaka"
Klasa 1Ee zorganizowała akcję "Gwiazdka dla zwierzaka". Głównymi organizatorami akcji byli: Michał Szafraniec (koordynator akcji), Konrad Szlachta, Tomasz Kohla, Wojciech Wojciechowski.
Przebieg akcji:
W listopadzie uczniowie z p. Krystyną Bartnicką udali się do schroniska dla zwierząt. Dyrekcja schroniska zwróciła się z prośbą o pomoc finansową oraz o dostarczenia kocy, kołder, oraz karmy dla zwierząt. Uczniowie nakręcili film obrazujący warunki życia w schronisku. Film został emitowany przez szkolną telewizję, jednocześnie pojawiły się hasła reklamowe oraz wystawa "Psy i koty Krakowa". Przez trzy dni 3, 4, 5 grudnia 2003 od wczesnych godzin rannych do godziny 15 trwała zbiórka, w której uczestniczyła cała społeczność uczniowska.
Wyniki akcji: w akcję włączyły się klasy:
1Ea, 1Eb, 1Ec, 1Ed, 1Ee, 1K, 1La, 2Ea, 2Ee, 2Ef, 3Ta, 4Ea, 4Ed, 5Ea

Dnia 6 grudnia dostarczono do schroniska:

 • 7 kocy
 • 2 zabawki
 • 4 poduszki
 • 159,20 kg suchej karmy
 • 8,35 kg karmy w puszkach
 • 1 koszyk koci

Organizatorzy dziękują Dyrekcji ZSŁ za umożliwienie przeprowadzenia akcji oraz nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu jakim była "Gwiazdka dla zwierzaka". Szczególne podziękowania skierowane są do: p. Krystyny Bartnickiej, p. Agnieszki Osuch, p. Haliny Flis-Paciorek oraz ucznia 1EE: Wojciecha Wojciechowskiego (za narysowanie plakatu propagującego akcję)

Szkoła otrzymała: Certyfikat Wielkiego Serca od schroniska przy ul. Rybnej

Zbieraliśmy prezenty mikołajowe dla dzieci i młodzieży z SALTROM-u (organizacja akcji: Samorząd Szkolny, koordynator akcji: Grzegorz Luty)
Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim klasom i wychowawcom, którzy odpowiedzieli na apel zbiórki zabawek, słodyczy oraz funduszy dla dzieci z ośrodka SALTROM. Za zebrane pieniądze zakupiono słodycze.

Podajemy wykaz klas, które otworzyły swoje serca na potrzeby dzieci.

 • 1Ea, mgr Małgorzata Rynduch, zabawki + 54zł
 • 1K, mgr Mariola Kwiecinska-Stegienko, zabawki + 50zł
 • 2La, mgr Grażyna Gruber, zabawki + 26,70zł
 • 1Ts, mgr Danuta Rudkowska, zabawki + 21,50zł
 • 2Ee, mgr Beata Więckowska, zabawki
 • 2Ea, mgr Bożena Marszał, zabawki
 • 1La, mgr Bernadetta Łozińska-Zięborak, zabawki + książki
 • 2Ec, mgr Halina Słota-Karpała, zabawki + 10zł
 • 2Ef, mgr Agata Pasznicka, zabawki
 • 1Ea, mgr Małgorzata Rynduch, zabawki
 • 1Ec, mgr Czesława Wałach, 7zł

Powstał Klub Honorowego Dawcy Krwi. Opiekunem akcji jest p. Jolanta Barkan. Osoby, które ukończyły 18 lat mogą zgłaszać się do Instytutu Pediatrii przy ul. Wielickiej 265
tel. 658-20-11 w.1191

Obecnie do Klubu należą:

Mateusz Strojek, Szymon Łukaszek, Michał Lasota, Rafał Bandoła, Maciej Dumański, Marcin Durczyk, Grzegorz Rymarczyk, Łukasz Żołna, Michał Chromicz, Mirosław Jarosz, Jakub Królikowski, Paweł Fliśnik, Zbigniew Wąż, Sylwester Kupski, Piotr Bławacki,
Wojciech Szklarz
, Paweł Liszka oraz p. Michał Okrajni.

Nasi uczniowie wzięli udział w XII Finale "Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy" jako wolontariusze. Została zebrana kwota 2 872,32 zł z czego 529, 32 zł na terenie szkoły. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla niemowląt i dzieci młodszych. Opiekun wolontariuszy p. Marta Wałach kieruje serdeczne podziękowania do całej społeczności uczniowskiej szkoły młodzieżowej i wydziału zaocznego, grona profesorskiego, dyrekcji oraz pracowników administracji naszej szkoły za wzięcie udziału w akcji. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klas 1K i 2EA, którzy poświęcili swój czas i wysiłek przyczyniając się do ratowania życia i zdrowia najmłodszych.

Wolontariusze:

Klasa 1 K - Kamil Bakalarz, Krzysztof Bujak, Michał Czeluśniak, Łukasz Gagat, Paweł Hauer, Piotr Krasoń, Piotr Kulig, Grzegorz Ochlust, Kamil Owcarz, Grzegorz Rycerz, Marcin Seweryn
Klasa 2EA - Piotr Śliwa, Bartłomiej Dukała, Michał Dobosz

Przeprowadzono lekcję pokazową dla osób niepełnosprawnch (ul. Piekarska), jak można wykorzystywać komputer, a szczególnie możliwości programów graficznych. (lekcję prowadził p. Grzegorz Stadnik)

Klasa 1EC pod kierunkiem p. Marioli Kwiecińskiej-Stegienko wzięła udział w organizowanej przez PCK ogólnopolskiej kampanii pod hasłem: "Dzień Walki z Głodem". Plakaty wykonane przez uczniów można zobaczyć w holu na I pietrze