Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Zadanie 3

Zadanie 3: Festiwal Nauki: ZADANIE ZALICZONE 

Szef zespołu:

mgr inż. Jacek Kołodziej

Członkowie zespołu:

mgr inż. Artur Wardas

Współpraca:

  • mgr Bożena Marszał
  • mgr Halina Flis-Paciorek
  • mgr Piotr Skałuba
  • mgr Agnieszka Kozłowska
  • mgr Bogusław Bogusz
  • mgr Tymoteusz Szczygieł
  • mgr Dariusz Stefańczyk

Działania

Festiwal Nauki został realizowany na dwu płaszczyznach. Po pierwsze jak co roku odbyło się MSTI czyli Międzyszkolne Sympozjum Technik Informacyjnych. Zostały wygłoszone najciekawsze referaty nadesłane przez licealistów na temat Systemów Teleinformatycznych (badania naukowe lub aspekty techniczne współczesnych systemów teleinformatycznych) oraz przedstawione prezentacje multimedialne przygotowane przez gimnazjalistów pod hasłem Od Tam-tamu Do Telefonu Komórkowego.

Więcej informacji na temat MSTI

Drugą część Festiwalu Nauki stanowiły projekty uczniów naszej szkoły na temat KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ . Projekty zaprezentowano w różnej formie: prezentacji multimedialnej, pokazu, dramy, wystawy, referatu.

Festiwal Nauki odbył się: 15 maja 2004r. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć:

fot: prof. Ludwik Musiał