Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Zadanie 2

Zadanie 2B: Poprawiamy ocenianie z poszczególnych przedmiotów: ZADANIE ZALICZONE

Szef zespołu:

mgr inż. Andrzej Łanuszka - nauczyciel elektroniki i elektrotechniki,

Członkowie zespołu:

 • inż. Marek Lange - nauczyciel pracowni elektronicznej
 • mgr Rafał Stabrawa - nauczyciel pracowni elektronicznej
 • mgr Danuta Rudkowska - nauczyciel elektrotechniki

Współpraca:

 • Paweł Bałaga - uczeń klasy 4Ka, rzecznik uczniów, pomoc w opracowaniu wyników ankiety
 • Grzegorz Knutelski - uczeń klasy 5Em, rzecznik uczniów, pomoc w opracowaniu wyników ankiety
 • mgr Małgorzata Syc-Jędrychowska - nauczyciel języka angielskiego

Sprawozdanie opracowali:

 • mgr inż. Andrzej Łanuszka, inż. Marek Lange
 • mgr Ewa Piszkowska - konsultacja polonistyczna

Działania

Przystępując do zadania wzięliśmy pod uwagę sugestię autorów akcji "Szkoła z klasą" i zaplanowaliśmy jego realizację na okres jednego roku, tzn. od października 2003 do poździernika 2004. Zasadniczym celem który nam przyświecał była modyfikacja PSO zwłaszcza na przedmiotach "podstawy elektrotechniki i elektroniki" oraz "pacownia elektroniczna" mających kluczowe znaczenie w prosesie kształcenia w zawodzie technik elektronik. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów pragnęliśmy również sprawdzić, czy niektóre z przepisów WSO nie straciły po kilku latach na aktualności i czy nie wymagają modyfikacji.

Harmonogram działań podjętych w związku z realizacją zadań 2B ujęty został w poniższych punktach:

I. Działania zrealizowane:

 1. Powołanie zespołu zadaniowego i opracowanie planu pracy (X 2003).
 2. Przeprowadzenie ankiety początkowej wśród uczniów i rodziców, badającej stopień poinformowania o zasadach oceniana i wymaganiach edukacyjnych (XI-XII 2003).
 3. Opracowanie wyników ankiety wstępnej, sformułowanie wniosków i poinformowanie nauczycieli podczas Rady Pedagogicznej o działaniach prowadzących do poprawy istniejących niedociągnięć w obszarze prowadzonych badań (I 2004).
 4. Przeprowadzenie ponownej ankiety badającej stopień realizacji zadania 2B w Technikum Łączności nr 14 i opracowanie jej wyników (II 2004).
 5. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadania 2B (III 2004).

II. Działania planowane:

 1. Sformułowanie wniosków, prezentacja ciekawych propozycji i sugestii uczniów dotyczących ewentualnych zmian PSO oraz modyfikacji kryteriów ocen z zachowania na Radzie Pedagogicznej (IV 2004).
 2. Dyskusje nad propozycją modyfikacji WSO, przygotownie projektu uchwały, zatwierdzenie na czerwcowych posiedzeniu Rady Pedagogicznej (V-VI 2004).
 3. Wdrożenie zmodyfikowanego WSO i ocena wprowadzonych zmian w I semestrze roku szkolnego 2004/2005.