Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Zadanie 1

Zadanie 1E: Dobrze wyjaśniamy, ciekawie uczymy: ZADANIE ZALICZONE

Szef zespołu

mgr Małgorzata Syc-Jędrychowska

Członkowie zespołu

 • mgr Danuta Stecka
 • mgr Barbara Fiut
 • mgr Barbara Wakszyńska
 • mgr Czesława Rzepecka
 • mgr Bernadetta Łozińska-Zięborak
 • mgr inż. Bogusław Januś
 • mgr inż. Tadeusz Fornalik
 • mgr Tymoteusz Szczygieł

Działania

Akcja zainspirowała nas do regularnych spotkań w zespołach przedmiotowych, podczas których z przyjemnością wymieniamy się naszymi niekonwencjonalnymi pomysłami. Spotkania te mają dużą szansę na stałe wpisać się w życie naszej szkoły.

W ramach współpracy między nauczycielami organizowane były lekcje koleżeńskie mające na celu poszerzenie doświadczeń, dostarczenie nowych pomysłów dla każdego z nas. Współpraca ta polegała również na wymianie materiałów własnego autorstwa, ciekawych konspektów, pomocnych adresów stron internetowych, dzięki czemu prowadzone lekcje były ciekawsze dla ucznia oraz motywowały go do nauki. Udział w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych poszerzał naszą wiedzę i doświadczenia zawodowe, którymi dzieliliśmy się nawzajem wymienialiśmy się otrzymanymi materiałami. W naszej szkole istnieje współpraca międzyprzedmiotowa np. zastosowanie wiedzy informatycznej na lekcjach języka obcego. Nauczyciele języków obcych angażują się w życie szkoły poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, świąt okazyjnych (Halloween, Walentynki, konkursy z języka niemieckiego, angielskiego, konkurs recytatorski poezji niemieckiej)

W ramach akcji "Szkoła z klasą" postanowiliśmy zebrać najciekawsze plany lekcji tworząc "Bank scenariuszy". Na początku grudnia 2003 w pokoju nauczycielskim i gabinetach przedmiotowych umieściliśmy specjalnie oznaczone teczki, do których zarówno nauczyciele przedmiotów ogólnych jak i zawodowych składali swoje projekty. Po dwóch tygodniach wybraliśmy najciekawsze propozycje, które znajdą się na stronie internetowej szkoły. Ponadto, wszystkie zebrane scenariusze będą dostępne w bibliotece szkolnej tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać i wykorzystywać je na swoich zajęciach. Przykładem realizacji dobrego scenariusza imprezy jest: Pierwsza edycja Święta Halloween w Zespole Szkół Łączności W dniach 22 X i 29 X 2003 odbyła się I edycja Święta Halloween w ZSŁ. Pomysłodawcami Święta był zespół przedmiotowy języka angielskiego, pod kierownictwem pani Barbary Szetlak, organizatorką pierwszego dnia święta. Organizatorami kolejnego dnia były panie Bernadetta Łozińska-Zięborak i Agnieszka Osuch wraz z klasą 1LA. Dnia 22 X sześćdziesięciu uczniów naszej szkoły przystąpiło do konkursu na najlepsze opowiadanie z dreszczykiem. W poprawianiu prac pomagały panie: Barbara Szetlak, Teresa Smurzyńska, Barbara Fiut, Bernadetta Łozińska-Zięborak oraz panowie: Janusz Stopa i Aleksander Tutka. Po uważnym przeczytaniu i wnikliwej analizie wszystkich opowiadań, komisja językowców wyłoniła trzy najlepsze prace.

W kategorii najbardziej oryginalne opowiadanie Horror Story:

 • I miejsce zajął Krystian Szopa z klasy 5EB.
 • II miejsce zajął Piotr Kunicki z klasy 5EC.
 • III miejsce zajął Mateusz Barszcz z 4EC.

Wyniki zostały ogłoszone podczas drugiej części I edycji Święta Halloween tj. 29 X. W tym dniu uczniowie klasy 1LA pod kierownictwem pani Bernadetty Łozińskiej- Zięborak i pani Agnieszki Osuch przygotowali wystawę, połączoną z dwoma konkursami. Cztery urocze czarownice z klasy 2LA zachęcały pozostałych uczniów ZSŁ do głosowania na najlepszą dynię lub plakat Halloweenowy.

W kategorii najlepszy plakat Halloween’owy:

 • I miejsce zajęła Agata Juda z klasy ILZA.
 • II miejsce zajęła Karolina Szyja z klasy ILA.
 • III miejsce zajął Michał Dajda z klasy IVEC 

W kategorii najlepsza dynia Jack o-lantern 

 • I miejsce zajął Jakub Jawień z klasy IIED 
 • II miejsce zajął Hubert Stelmach z klasy IED 
 • III miejsce zajęły Ewa Kańska, Magdalena Michniak i Anna Pintér z klasy ILA. 

Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom tegorocznego konkursu Halloween odbędzie się podczas XI już finału Konkursu Języka Angielskiego. Organizatorzy mają nadzieję, że kolejna edycja Święta Halloween będzie równie pomyślnym przedsięwzięciem jak tegoroczna.  

Fotografie ze święta Halloween

Walentynki 2004 w ZSŁ

Dzień Świętego Walentego w Zespole Szkół Łączności Piątek 13 lutego 2004 wcale nie był taki pechowy. Tego dnia w Zespole Szkół Łączności odbyły się Walentynki. Organizatorami święta były panie profesorki Bernadetta Łozinska-Zięborak i Małgorzata Syc-Jedrychowska wraz z klasami 1 LA i 2 LZA. Wiele się w tym dniu działo. Klasa 1 LA przygotowała kącik walentynkowy, oraz wystawę, podczas której można było przeczytać i zagłosować na wybrane wiersze miłosne przesłane na konkurs. Wystawa była prowadzona przez urocze Walentynki z klasy 1 LA. Ocenianiem romantycznej poezji zajęła się pani profesor Teresa Smurzyńska, pisząca własne wiersze. Po uważnej analizie wszystkich nadesłanych prac wyłoniła trzy najlepsze. Okazało się, ze najromantyczniejsze są dziewczyny z klasy 1 LA. To właśnie one zajęły całą czołówkę:

 • I miejsce Agnieszka Werewka
 • II miejsce Izabela Szymska
 • III miejsce Barbara Pierzynka

Ponadto, tego dnia klasa 2 LZA zorganizowała koncert życzeń przez radiowęzeł dla wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Nie zabrakło też poczty walentynkowej. Czteroosobowa grupka z klasy 1 LA ze słodkim aniołkiem na czele roznosiła po klasach kartki z życzeniami lub miłosnymi wyznaniami i wierszykami, które wcześniej wrzucane były do skrzynki leżącej przy wyjściu na biurku dużurnego. Dzień Świętego Walentego w naszej szkole należał do jak najbardziej udanych, a organizatorzy tego święta mają nadzieję, że przyszłoroczne Walentynki będą równie niezapomniane jak tegoroczne.

Pierwsza edycja Święta Dnia Europy w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

Projekt edukacyjny opracowany przez panie mgr Ewę Bonior i mgr Bernadettę Łozińską-Zięborak.

Projekt edukacyjny "In Europe, In English" miał charakter interdyscyplinarny integrował, bowiem wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin: języka angielskiego, historii, geografii, sztuki, wiedzy o kulturze. Projekt uwzględniał najciekawsze aspekty kultur krajów Unii Europejskiej tym samym wpisując się w treści podstawy programowej ścieżki "Edukacja europejska". Projekt został oparty na materiałach opracowanych przez Krzysztofa Dąbrowskiego In Europe In English, Activities for the EFL Classroom, wydanych przez Oxford University Press, oraz materiałach własnych.

Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu informacyjnego dotyczącego jednego z krajów Unii Europejskiej, oraz zaprezentowanie na forum klasy wiedzy na temat danego kraju. Projekt realizowali wspólnie uczniowie z dwóch zespołów klasowych -klasy 1LA oraz 1 LZa z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.
Uczniowie przygotowali projekty w oparciu o wiedzę i materiały zdobyte podczas szeregu lekcji o krajach Unii Europejskiej, a także, o wybrane przez siebie, dodatkowe źródła informacji. Uczniowie korzystali z Internetu, encyklopedii multimedialnych, przewodników oraz czasopism. Projekty zostały rzetelnie i ciekawie opracowane, zawierały wiele cennych informacji, fotografii i rysunków.

Prace nad projektem poprzedziły lekcje dotyczące krajów Unii Europejskiej, odbywające się od 26.02.2004 do 06.04.2004. Lekcje stanowiły poszerzenie materiału przewidzianego dla danych klas na bieżący rok szkolny.

Prezentacje projektów na forum klasy miały miejsce 04 i 06.05.2004. Ekspozycja najciekawszych plakatów na forum obydwu klas realizujących projekt europejski odbyła się 26.05.2004 podczas kwizu językowego. Prezentacja wykonanych plakatów przewidziana była również w formie wystawy z okazji Dnia Europy 9 maja. Wystawa miała miejsce początkowo w hollu na parterze od 7.05.2004 do 14.05.2004, a następnie w świetlicy szkolnej w dniach od 14.05.2004 do 31.06.2004.

Uczniowie obydwu grup mieli dwa tygodnie na zapoznanie się z informacjami o krajach unijnych nie omawianych na swoich zajęciach (wystawa w świetlicy szkolnej), oraz przygotowanie pytań kwizowych w oparciu o swoje projekty.

26.05.2004 odbył się kwiz dotyczący wiedzy o 15 krajach Unii Europejskiej w języku angielskim. Podczas konkursu zostały zaprezentowane najciekawsze i najlepsze projekty obydwu grup. Ponadto, za udział w konkursie zostały wręczone dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Zwycięzcami I Edycji Konkursu "In Europe, In English" zostali:

 • I miejsce Grzegorz Bugaj i Krzysztof Pikulski z kl. 1 Lza
 • II miejsce Anna Mleczko i Karolina Piskorz z kl. 1 La
 • III miejsce Barbara Pierzynka, Justyna Cabaj i Magdalena Michniak z kl. 1 La

Projekt edukacyjny realizowany w oparciu o metodę projektów spotkał się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Organizatorki pierwszej edycji święta Dnia Europy planują kontynuację projektu w kolejnym roku szkolnym dotyczącą nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które z dniem 1 maja 2004 weszły do Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.