Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Narodowa Strategia Spójności

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Działanie: 1.1 – Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B:  Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
Konkurs: 2/2009/1.1.b

Tytuł projektu: Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz stworzenie 21 nowoczesnych pracowni. Urządzenia te będą stanowić wyposażenie:

4 – pracownie informatycznych
13 – pracowni elektronicznych ( pracownia światłowodowa, obrabiarki numeryczne )
1 – studio TV
3 – sale techniczne

Faza realizacji modernizacji poszczególnych sal w nowoczesne pracownie będzie wykonywana od 1 sierpnia 2010 roku do 31 marca 2012 roku o łącznej powierzchni 1.060 m2 Zakłada się że w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 skorzysta w procesie kształcenia 432 uczniów.

Projekt zakłada realizację celów bezpośrednich:

  • - poprawę kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
  • - poprawa warunków realizacji praktycznej nauki zawodu poprzez modernizację sal,
  • - podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia.

Całkowity koszt projektu:    4.256.353,62 pln