Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Dyrekcja

Dyrektor ZSŁ

mgr inż. Paweł Kucharczyk

mgr inż. Paweł Kucharczyk

Wicedyrektorzy


mgr inż. Renata Gołąb

mgr Tadeusz Piszkowski

mgr inż.  Artur Wardas

Kierownik ds. administracyjnych

mgr Robert Dulowski

mgr Robert Dulowski

Kierownik warsztatów

mgr inż. Tadeusz Pokrywa

mgr inż. Tadeusz Pokrywa

Kierownik internatu

mgr Agata Szpyt

mgr Agata Szpyt