Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Osoby

W szkole najważniejsi są uczniowie, bo „…bez uczniów nie byłoby szkoły…”  jak trafnie zauważył jeden z bohaterów „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Ale oprócz uczniów niezbędne są też inne osoby, które tworzą szkołę. Od nich zależy: jakość kształcenia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz  to wyjątkowe wrażenie z którym wchodzi się do swojej szkoły.
Te osoby to: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji, służba zdrowia.

Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do samorzadu – daje im to możliwość wpływania na decyzje podejmowane przez dyrekcję i nauczycieli. Mogą tu realizować własne pomysły i podejmować działania, współpracować z instytucjami i innymi samorządami szkolnymi, nabywać doświadczenia w pracy społecznej i samorządowej. Ale dopiero jako absolwenci – z pewnej perspektywy najpełniej są w stanie ocenić, w jaki sposób ta szkoła ich ukształtowała, może zmieniła, co z niej wynieśli i jaki ślad pozostawili po sobie.