Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Bufet

Od 01.10.2018 w bufecie szkolnym będzie można zakupić świeże obiady. Obiady będą dowożone z pobliskiej kuchni, zapakowane hermetycznie w pojedyncze pojemniki. Posiłki będą dostępne zarówno w formie abonamentu, jak również w formie pojedynczych obiadów zamawianych na początku dnia.
Aby móc korzystać z obiadów abonamentowych należy wypełnić kartę zgłoszenia i odesłać mailem lub dostarczyć osobiście do bufetu. Na podstawie karty zgłoszenia zostanie wyrobiona imienna karta, niezbędna do wydawania obiadów abonamentowych. Kaucja za kartę wynosi 10 PLN. Obiady będą wydawane na zdeklarowanych w karcie przerwach. Płatność za posiłki uiszcza się z góry tak, aby została zaksięgowana do końca miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków. Zwroty za obiady abonamentowe przyjmowane są do godz. 8:00 bieżącego dnia, a w przypadku planowanej nieobecności jak np. wycieczka dzień wcześniej do godziny 14:30.
Pojedyncze obiady można zamawiać w danym dniu do godziny 8:00 Będą one wydawane na podstawie pojedynczych bloczków.
Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie posiłków abonamentowych. Zgłoszenie na obiady jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Ceny obiady abonamentowe:

  • Cały obiad: 13 PLN
  • Drugie danie: 11 PLN
  • Zupa: 4 PLN

Abonament za październik:

  • Cały obiad: 23 dni x 11 PLN = 253 PLN
  • Drugie danie: 23 dni x 10 PLN = 230 PLN
  • Zupa: 23 dni x 3 PLN = 69 PLN

W ramach obiadów abonamentowych można również zamawiać obiady na określone z góry dni np. poniedziałki i piątki.

Ceny pojedynczych obiadów:

  • Cały obiad: 14 PLN
  • Drugie danie: 12 PLN
  • Zupa: 4,5 PLN

Kontakt:

telefon: 730-379-195
email: bufet@gustocatering.com.pl
Konto do płatności: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7435 5046