Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Uroczyste otwarcie punktu dostępowego

W dniu 21 czerwca 2002 roku miało miejsce uroczyste otwarcie punktu dostępowego do sieci światłowodowej w serwerowni Zespołu Szkół Łączności. Uroczystość ta inauguruje nową erę w działaniu szkolnej sieci komputerowej.

Dzięki wysiłkom absolwentów klasy 3Tk Wydziału dla Pracujących, którzy w ramach pracy dyplomowej zrealizowali tzw. podejście światłowodowe do sieci ACK "Cyfronet" - AGH, oraz uczniom klasy 2 Ts, o rok wcześniej wykonujących pracę dyplomową z zakresu rozbudowy i modernizacji serwerowni szkolnej, szkoła posiada nowoczesne, super szybkie łącze do sieci internet i profesjonalny punkt dystrybucyjny.

Jednocześnie wzbogacona została baza dydaktyczna szkoły, w pomieszczeniu tym odbywać się mogą zajęcia specjalistyczne z sieci i systemów komputerowych realizowane w ramach specjalizacji w klasach programowo najwyższych. Uczniowie w czasie zajęć mają możliwość bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w sieciach komputerowych oraz przeprowadzania badań i pomiarów na rzeczywistym, działającym systemie dostępowym.

Uroczytość tę zaszczycili swoją obecnością dyrektor mgr Antoni Borgosz, który wraz z Panią dyrektor mgr Barbarą Górską dokonali tradycyjnego już przecięcia "wstęgi" - świawtłowodu, a także dyrektor mgr Jacek Chwała, wychowawca klasy 3Tk - mgr inż. Eugeniusz Rutkowski i 2Ts - mgr Elżbieta Sanocka-Olpińska oraz sprawujący nadzór nad sprawnym działaniem Szkolnej Sieci Komputerowej mgr inż. Marek Lange, mgr inż. Wojciech Sośnicki, administrujący szkolnym serwerem Radosław Łoboda.

Otoczenie szkoły

Otoczenie szkoły dawniej

Biblioteka

Uroczyste uruchomienie sieci

Uroczyste otwarcie punktu dostępowego

Gratulacje, podziękowania, życzenia

Internat

70-lecie