Małopolska Chmura Edukacyjna

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego. INFORMACJA O PROJEKCIE
Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.
Od 3 października ruszyła rekrutacja na zajęcia online i koła naukowe z przedmiotów:
•    fizyka
•    matematyka
Terminy zajęć online:
•    fizyka  wtorek 7.30-9.00
•    matematyka środa 7.30-9.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to odpowiednio 18 i 19 października. Terminy kół naukowych w wymiarze 90 min tygodniowo ustala prowadzący zajęcia. Na zajęcia kół naukowy wybierani są uczniowie spośród uczestników zajęć online. Regulamin rekrutacji

Z fizyki zajęcia prowadzi Pan Piotr Faron
Z matematyki zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Ziaja.
Zapisy oraz szczegóły :  Piotr Faron gabinet fizyczny sala 220.