Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Wymagania edukacyjne

Język polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości  2016-2017 p. Barbara Wakszyńska

Podejmowanie, prowadzenie działalności gospodarczej, zakładanie i prowadzenie firmy.

Wymagania edukacyjne Podejmowanie, prowadzenie działalności gospodarczej, zakładanie i prowadzenie firmy 2016-2017 p. Barbara Wakszyńska

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Język angielski

2020/2021

Wymagania edukacyjne język angielski ogólny i zawodowy p. Ewa Bonior

Wymagania edukacyjne język angielski ogólny i zawodowy p. Katarzyna Choroszy

Wymagania edukacyjne języka angielski ogólny i zwodowy p. Bernadetta Łozińska-Zięborak

Wymagania edukacyjne język angielski ogólny  klasy 1Eb, 2I1, 2Ib 2Eb, 2T1, 3Ed, 3K, 3Ti, 4Ib, 4Eb, angielski zawodowy dla elektroników i telekomunikacji p. Anna Koszałka

Wymagania edukacyjne język angielski, p. Małgorzata Syc-Jędrychowska

2019/2020

Wymagania edukacyjne język angielski 2019/2020_Katarzyna Peters

Wymagania edukacyjne - język angielski ogólny i zawodowy 2019/2020 - Piotr Piekarski

Wymagania edukacyjne_- język angielski 2019/2010 - p. Małgorzata Syc-Jędrychowska

Wymagania_edukacyjne - Język angielski ogólny i zawodowy 2016-2017 p. Monika Kubik

Wymagania edukacyjne - Język angielski ogólny i zawodowy 2016-2017 p. Magdalena Czechowska-Buratowska

Biologia 2020/2021

Wymagania edukacyjne - biologia klasa 1 zakres podstawowy p. Danuta Gajek, p. Halina Flis-Paciorek

Wymagania edukacyjne - biologia 2020/2021 - klasy drugie

Historia

Wymagania edukacyjne - Historia; Historia i społeczeństwo 2016/2017 p. Tadeusz Januszek

Wiedza o Społeczeństwie

Wymagania edukacyjne - WOS 2016-2017 p. Tadeusz Januszek

Chemia

Wymagania edukacyjne - Chemia 2016-2017 p Ewa Kowal

Fizyka

Wymagania edukacyjne- Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki 2019/2020 p. Piotr Faron

Wiedza o kulturze

Wymagania edukacyjne - Wiedza o kulturze 2016-2017 p. Dorota Madej

PLASTYKA

Wymagania edukacyjne - Plastyka 2019/2020 - p. Dorota Madej