Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Dla uczniów

 Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

technikum na podbudowie GIMNAZJUM

technikum na podbudowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAJĘCIA DODATKOWE

NOWY EGZAMIN MATURALNY - INFORMACJE NA STRONIE CKE

Informacje o praktykach zawodowych.

Inne dokumenty znajdziesz w O szkole/dokumenty

STATUT STOWARZYSZENIA MŁODZI PATRIOCI, który powstał w ramach projektu Malopolskiej Chmury Edukacyjnej - Społeczeństwo Obywatelskie (opiekun - p. Tadeusz Januszek)

GALERIA PLAKATU FILMOWEGO http://gapla.fn.org.pl/

 

Gazetka szkolna:

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA oraz PLANY NAUCZANIA:

dla każdego kierunku kształcenia znajduje się w zakładce Kierunki kształcenia

INNE:

Płatne staże wakacyjne dla uczniów ZSŁ

Rozpoczynamy  rekrutację na staże wakacyjne organizowane dla uczniów ZSŁ. Uczniowie w okresie trwania wakacji szkolnych będą mogli wziąć udział w 4-tygodniowym stażu z możliwością wypłaty stypendium w wysokości  1500 zł.  Celem realizacji stażu jest umożliwienie uczniom szkół zawodowych z województwa małopolskiego zdobycia doświadczenia praktycznego, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w branży elektroniczno-elektronicznej  oraz lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy.

Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw, które nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Łączności oraz liczbę osób i zawody, z których będą rekrutowani stażyści:

 • BT Electronics ul. ul. Dukatów 10, 31-431 Kraków - technik elektronik (2 osoby w lipcu i 2 w sierpniu)
 • Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych, Piekary 363 32-060 Liszki – technik elektronik (10 osób w lipcu i 10 w sierpniu, preferowani uczniowie klas trzecich)
 • Elektro Dominik Walczak, ul. Wąwozowa 34, 37-752 Kraków – technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk (2 osoby w lipcu i 2 w sierpniu)
 • Elektrotermia ul. Fabryczna 10, Niepołomice - technik elektronik (10 osób w lipcu i 10 osób w sierpniu)
 • ESC S.A ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków – technik informatyk (4 osoby w lipcu i 4 w sierpniu po 2 osoby do działu serwisu i 2 do działu programistów, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do działu programistów podejmuje pracodawca po rozmowie z kandydatami )
 • Eurokreator T&C sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 13/1U, 30-701 Kraków – technik informatyk (4 osoby w lipcu i 4 w sierpniu)
 • JOTAFAN Andrzej Zagórski, ul. Zakopiańska 9, 30-418  Kraków – technik elektronik (3 osoby w lipcu i 3 w sierpniu, pracodawca wybiera stażystów spośród uczniów odbywających u niego praktykę)
 • KRK Systemy Kablowe Sp. Z o.o. 32-060, Liszki – technik elektronik (3 osoby w lipcu i 3 w sierpniu)
 • Przedsiębiorstwo Informatyczne Petroinform.Net ul. Armii Krajowej 7/200, 30-150 Kraków – technik informatyk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk ( 3 osoby w lipcu i 3 w sierpniu)
 • SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o., Głogoczów 526, 32-444 Głogoczów – technik elektronik (5 osób w lipcu i 5 w sierpniu)
 • Teleaudyt Franciszek Broda, ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków – technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk (4 osoby w lipcu i 4 w sierpniu - pracodawca wybiera stażystów spośród uczniów  odbywających u niego praktykę
 • Telebud Dobranowice 38, 32-020 Wieliczka – technik telekomunikacji, technik teleinformatyk

Wszyscy zainteresowani uczniowie odbyciem stażu w jednej z powyższych firm  proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  dostarczenie go do pana Mirosława Paszkowskiego lub do pani Marty Karaś z SZOK-u w terminie do 21 maja 2018.

ZAŁĄCZNIK:  Formularz zgłoszeniowy