XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu"Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny

W XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" Justyna Kurbiel z kl. 1P zdobyła II miejsce w kategorii praca literacka. Nagrodzona uczennica zredagowała pracę pisemną pt. "Jaka jest młodzież w Rzeczpospolitej, taka swego czasu będzie Rzeczpospolita".

Cel konkursu to kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny ksiądz Stanisław Konarski.
Konkurs zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego oraz Ojca Mateusza Pindelskiego, Przełożonego Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Opiekunem merytorycznym i konsultantem historycznym nagrodzonej uczennicy był dr Piotr Skałuba.