Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2024.

W obecnym roku szkolnym  obyła się trzydziesta trzecia edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2024.  Wzięło w niej udział 75 uczniów ZSŁ. Jeden uczeń uzyskał tytuł laureata, jest nim Samuel Juszkiewicz z klasy 1P. Dwóch uczniów zdobyło wynik bardzo dobry, a 18-tu  uczniów  zdobyło wyróżnienie.


Gratulujemy!
Wydawanie dyplomów oraz  nagród za wyróżnienie nastąpi w czerwcu, bezpośrednio u nauczycieli uczących.


Szkolny Opiekun Konkursu – Bożena Marszał.