Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Zamówienia ZSŁ

Poniżej zamieszczamy informacje o zamówieniach, ktorych wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 000 EUR (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poz. zm. poz. 1047, 1473 oraz Dz. U. z 2014r. poz. 423)

 


   Rok 2017   


Ogłoszenie nr 2017/03 z dnia 12.04.2017 roku.

Zakup drukarki - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 019 z dn. 21.03.2017

Termin składania ofert: do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/02 z dnia 31.03.2017 roku.

Zakup komputera i drukarki dla Administracji - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 018 z dn. 21.03.2017

Termin składania ofert: do dnia 5.04.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców nr 2017/01 z dnia 24.01.2017 roku.

Zakup 4 szt. klimatyzatorów do pracowni - do zamówienia RR/2017/002 z dn. 24-01-2017 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.01.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/01 z dnia 24.01.2017 roku.

Zakup sprzętu do Siłowni - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 26.01.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jacek Orczyk.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


   Rok 2016   


Ogłoszenie nr 2016/16 z dnia 15.12.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/097 - komputery polisingowe - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange.
Telefon: 12 266-39-52.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/15 z dnia 6.12.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/092 - doposażenie w sprzęt dydaktyczny Studia telewizyjnego - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 9.12.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Zygmunt Parzelka
Telefon: 606–424-524.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/14 z dnia 9.11.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/079 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 15.11.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/13 z dnia 6.07.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/051 - Zakup sprzętu do pracowni - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 8.07.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1

Wyjaśnienia:

Rozgałęźnik elektryczny (poz. nr 10)


Ogłoszenie nr 85965-2016 z dnia 14.06.2016 roku. 

Remont parkingu w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

Zamieszczone na stronie  BIP ZSŁ

 


Ogłoszenie nr 2016/12 z dnia 6.06.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/033 - Doposażenie 3 pracowni do realizacji podstawy programowej - kwalifikacja E.06 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 9.06.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/11 z dnia 6.06.2016 roku.

do Zlecenia nr 2016/032 z dnia 16.05.16 - Wymiana sprzętu komputerowego w pracowni aplikacji serwerowych - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 9.06.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Dariusz Stefańczyk
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/10 z dnia 6.06.2016 roku.

do zamówienia 2016/031 - Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia pracowni Apple - wg załącznika 1.

Termin składania ofert : do dnia 9.06.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/09 z dnia 19.05.2016 roku.

Malowanie 9 pokojów w budynku internatu - zakres prac i termin realizacji wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 23.05.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Kierownik internatu - Pani Agata Szpyt
Telefon: 12 266–29–27.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/08 z dnia 22.04.2016 roku.

Materiały eksploatacyjne do egzaminu - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.04.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/07 z dnia 22.04.2016 roku.

Notebook do pracowni języka polskiego - wg załącznika 1

Termin składania ofert : do dnia 27.04.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas
Telefon : 12 269–15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/06 z dnia 20.04.2016 roku.

Malowanie 15 pokojów w budynku Internatu - zakres prac wg załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Kierownik Internatu – Pani Agata Szpyt
Telefon: 12 266-29-27.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/05 z dnia 09.03.2016 roku.

Zakup jednostki centralnej 1 szt. – zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert: do dnia 11.03.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł.
Telefon : 12 269 – 15 – 57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/04 z dnia 22.02.2016 roku.

Zakup komputerów (2 szt.),  wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 26.02.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange
Telefon : 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/03 z dnia 03.02.2016 roku.

Zakup komputerów do pracowni – Apple Mac,  wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 05.02.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocol
Telefon : 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/02 z dnia 02.02.2016 roku.

Zakup Serwera – 1 szt. wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 05.02.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki
Telefon : 12 269 – 15 – 57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/01 z dnia 02.02.2016 roku.

Zakup komputera – 1 szt. wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 05.02.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Paweł Kucharczyk
Telefon: 12 269 – 15 – 57.

Załącznik 1


   Rok 2015   


Ogłoszenie nr 9 z dnia 22.12.2015 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pilnego remontu łazienki w budynku Internatu, termin wykonania do dnia 29.12.2015 roku.
Termin składania ofert: do dnia 23.12.2015 r do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk
Telefon : (12) 269–15–57 w 62.


Ogłoszenie nr 8 z dnia 11.12.2015 roku (do zamówienia nr 2015/100).

Wyposażenie pracowni w serwery. wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Zbigniew Noszka.
Telefon : 12 269–15-57.

Załącznik nr 1


Ogłoszenie nr 7 z dnia 17.09.2015 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu: MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, MRPO.01.01.02-12-080/14 Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Termin składania ofert : do dnia 02.10.2015 r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk
Telefon : (12) 269–15–57 w 62.

Załacznik 1

Zapytanie ofertowe OST

Kosztorys

WYNIK POSTĘPOWANIA


Ogłoszenie nr 6 z dnia 04.09.2015 roku.

wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert : do dnia 09.09.2015r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Paweł Kucharczyk
Telefon : 12 269 – 15 – 57.

Załacznik 1


Ogłoszenie nr 5 z dnia 03.09.2015 roku (do zamówienia nr 2015/054)

Wyposażenie pracowni teleinformatycznej – Sala 106 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert : do dnia 07.09.15 r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk.
Telefon : 12 269 – 15 – 57 wew. 62

Załacznik 1


Ogłoszenie nr 214676 - 2015 z dnia 20-08-2015 roku. 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie cz. II

Zamieszczone na stronie  BIP ZSŁ

 


Ogłoszenie nr ZSŁ/PZP/01/2015 z dnia 07.08.2015 roku.

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zamieszczone na stronie  BIP ZSŁ

 


Ogłoszenie nr 04 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/042).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E20 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 03 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/041).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E13, E16 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł lub Artur Wardas

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 02 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/049).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E12 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Płachta

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 01 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/039).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E14 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Mendela

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


   Rok 2014   


Ogłoszenie nr 57 z dnia 19.12.2014 roku (do zamówienia nr 127).

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w Internacie (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 22.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 56 z dnia 19.12.2014 roku (do zamówienia nr 124).

Uzupełnienie wyposażenia pracowni iformatycznej (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 22.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Mendela

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 55 z dnia 17.12.2014 roku (do zamówienia nr 121).

Uzupełnienie wyposażenia pracowni (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 54 z dnia 16.12.2014 roku (do zamówienia nr 120).

Uzupełnienie wyposażenia pracowni (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 53 z dnia 15.12.2014 roku (do zamówienia nr 106).

Wyposażenie pracowni W06 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Piotr Kędra

Telefon: 12 266-29-27

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 52 z dnia 15.12.2014 roku (do zamówienia nr 114).

Wyposażenie pracowni W06 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Pudełko

Telefon: 12 266-29-27

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 51 z dnia 11.12.2014 roku (do zamówienia nr 118).

Wyposażenie pokoi w Internacie (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 15.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 266-29-27

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 50 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 117).

Wyposażenie pracowni Szkoły (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 49 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 116).

Wyposażenie pracowni Szkoły (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 48 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 115).

Wyposażenie pracowni Szkoły (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 42 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 107).

Uzupełnienie wyposażenia pracownia W1, W2, 505. Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E20) (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 41 z dnia 1.12.2014 roku

Remont łazienki męskiej w budynku internatu (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 40 z dnia 24.11.2014 roku (do zamówienia nr 91).

Wyposażenie pracowni - Biblioteka (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Marta Stefańczyk

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 39 z dnia 24.11.2014 roku (do zamówienia nr 105).

Wyposażenie stanowisk - kwalifikacja E.12 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Aleksandrowicz

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 38 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 103).

Wyposażenie stanowisk sali komputerowej 512i (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan wacław Świdrak

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 37 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 102).

Wyposażenie systemu monitorowania. (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Franciszek Rożek

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 36 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 101).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych E6 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Rafał Stabrawa

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 35 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 100).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych E6 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 34 z dnia 10.11.2014 roku (do zamówienia nr 97).

Wyposażenie stanowisk w pracowni informatycznej 512i (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wacław Świdrak

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 33.

Remont łazienki męskiej w budynku Internatu (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 32 z dnia 7.11.2014 roku (do zamówienia nr 95).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 31 z dnia 4.11.2014 roku (do zamówienia nr 94).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Piotr Faron

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 30 z dnia 4.11.2014 roku (do zamówienia nr 92).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Aleksandrowicz

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 29 z dnia 4.11.2014 roku (do zamówienia nr 89).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Aleksandrer Warmus

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 28 z dnia 31.10.2014 roku (do zamówienia nr 93).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 27 z dnia 17.10.2014 roku (do zamówienia nr 87).

Doposażenie systemu monitorującego w kamery  (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 26 z dnia 3.10.2014 roku.

Wykonywanie i konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych - E6 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Rafał Stabrawa Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 25 z dnia 3.10.2014 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pracowni elektronicznej wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 24 z dnia 22.09.2014 roku.

Wyposażenie stanowisk w pracowni informatycznej wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 23 z dnia 8.09.2014 roku.

Prace remontowe - Łazienka damska - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk. Telefon: 12 269-06-15

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 22 z dnia 8.09.2014 roku.

Wyposażenie stanowisk w pracowni nr 508i wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 21 z dnia 3.09.2014 roku.

Prace remontowe - Łazienka damska - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk. Telefon: 12 269-06-15

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 20 z dnia 20.08.2014 roku

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków zaprasza do składania ofert na sprzedaż 45 sztuk tabletów (urządzenie wzorcowe Lenovo IdeaTab A7-50 59‐410282 A3500L) - szczegóły zamówienia w załączniku.

Termin składania ofert: do dnia 25.08.2014 do godz 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.


Ogłoszenie nr 19 z dnia 17.07.2014 roku.

Uzupełnienie wyposażenia – pracownia informatyczna - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do dnia 22.07.2014 godz.: 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wacław Świdrak. Telefon: 607-525-561

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 18 z dnia 17.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni informatycznej - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do dnia 21.07.2014 godz.: 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Bogusław Klimek. Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 17 z dnia 17.07.2014 roku.

Komputery stacjonarne wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 21.07.2014 godz. : 12:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 16 z dnia 16.07.2014 roku.

Uzupełnienie wyposażeniastanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.13 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas. Telefon: 503-94-61-15.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 15 z dnia 16.07.2014 roku.

Komputery stacjonarne wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 14 z dnia 16.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni elektronicznej - E.6 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 13 z dnia 15.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni informatycznej wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Jakubiński. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 12 z dnia 14.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni informatycznej wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 16.07.2014 godz. : 15:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Dariusz Stefańczyk. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr. 11 z dnia 11.07.2014 roku

Uzupełnienie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.13 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł. Telefon: 604-21-22-74

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 8 z dnia 4.07.2014 roku

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków zaprasza do składania ofert na sprzedaż 45 sztuk tabletów (urządzenie wzorcowe Overmax Quattor10+) - szczegóły zamówienia w załączniku.

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2014 do godz 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.


Ogłoszenie nr 7 z dnia 3.07.2014 roku

Malowanie pracowni informatycznej w budynku internatu

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Andrzej Adamczyk.  Telefon : 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 6 z dnia 2.07.2014 roku

Wyposażenie pracowni informatycznej (do zamówienia nr 54)

Termin składania ofert: do dnia 4.07.2014 do godz 13:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Bogusław Klimek. Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

Zamówienie zostało unieważnione.


Ogłoszenie nr 5 z dnia 13.06.2014 roku

Realizacja projektu Chmura Edukacyjna

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Kier. Andrzej Adamczyk, Pan Piotr Faron.  Telefon : 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 3 z dnia 26.05.2014 roku (do zamówienia nr 46).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.12 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert:   do dnia 27.05.2014 godz. : 15:00.

Miejsce składania ofert:   Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Andrzej Płachta.  Telefon : 12 269-15-37 wew. 51.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2 z dnia 19.05.2014 roku (do zamówienia nr 47).

Dysk 3 TB do rejestratora monitoringu TV wg załącznika nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 23.05.2014 godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków lub sekretariat@tl.krakow.pl w wersji elektronicznej.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Franciszek Rożek.   Telefon : 12 269-15-37.

Załacznik 1


Ogłoszenie nr 1 z dnia 15.05.2014 roku (do zamówienia nr 46).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.12 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 21.05.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Płachta. Telefon: 12 269-15-37 wew. 51.

Załącznik 1