Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Szkoła

Trzema sposobami uczy szkoła: przez to, czego uczy, przez to, jak uczy i przez to, jaka jest.

Laurence Downey

Zespół Szkół Łączności cieszy się od lat zasłużoną popularnością wśród uczniów i ich rodziców, ponieważ oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.

Wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania, rozbudzanie pasji poznawczych i różnorodnych uzdolnień młodzieży (m.in. elektronicznych, komputerowych, sportowych, językowych, teatralnych, dziennikarskich).

Nowocześnie wyposażone pracownie, dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej, bogate zbiory biblioteki szkolnej umożliwiają samodzielne poszukiwanie informacji.

Nauczyciele prowadzą partnerski dialog z młodzieżą, wraz z pedagogami szkolnymi pomagają w problemach wychowawczych i socjalnych. Zgodnie z zasadą demokracji respektowane są prawa uczniów.

Zespół Szkół Łączności współpracuje z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą , Politechniką Krakowską i Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości

W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera!

Dyrektorem naczelnym jest ZSŁ mgr inż. Paweł Kucharczyk. W prowadzeniu szkoły pomagają wicedyrektorzy: mgr Tadeusz Piszkowski, mgr inż. Artur Wardas i mgr inż. Renata Gołąb. Kierownikiem warsztatów szkolnych jest mgr inż. Tadeusz Pokrywa, w roku szkonym 2018/2019 funkcję kierownika internatu pełni mgr Justyna Kaleta, kierownikiem ds. administracyjnych jest mgr Robert Dulowski.Atutem szkoły jest jej kadra, wykształcona, kompetentna, ustawicznie się dokształcająca.

Funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły wspierają nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy szkolni, oraz wychowawcy w internacie. Nad zdrowiem uczniów czuwają higienistki szkolne.

W utrzymaniu sprawnej organizacji i porządku w szkole wspomagają Dyrekcję i nauczycieli pracownicy administracji i obsługi.

Grono pedagogiczne ZSŁ ma świadomość, że nauczyciel powinien być przewodnikiem młodzieży w poszukiwaniu wiedzy, rozwijać jej dociekliwość poznawczą oraz przygotować uczniów do samokształcenia, uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym zintegrowanej Europy.