Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Konfiguracja poczty

 

Parametry:
Nazwa użytkownika: twój_login@tl.krakow.pl
Serwer  IMAP / POP3 : outlook.office365.com
Numer portu (SSL)

IMAP - 993
POP3 - 995

Serwer  SMTP : smtp.office365.com
Numer portu (TLS)

SMTP - 587

 

Kilka poradników związanych z konfiguracją poczty:

  1. Pierwsze połączenie z usługą Office365.
  2. Konfiguracja programu Outlook z pakietu Office dla komputerów PC.
  3. Konfiguracja mobilnej wersji programu Outlook (Android, iOS).
  4. Konfiguracja programu Thunderbird (protokół IMAP).
  5. Pomoc dla programu Outlook Web.