Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Kształcenie zawodowe

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH:

TECHNIKUM

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

MONTER - ELEKTRONIK

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH