Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

31-07-2020 Wydawanie świadectw maturalnych

Szanowni Maturzyści

Informujemy, że wydawanie świadectw maturalnych nastąpi we wtorek 11 sierpnia 2020 według harmonogramu zamieszczonego pod tym odnośnikiem.

UWAGA!!

Bardzo proszę dostosować się do ustaleń powyższego harmonogramu!

Obowiązują pełne rygory sanitarne, a w szczególności: zakrywanie ust maseczkami, dezynfekcja rąk przy wejściu, własne długopisy – zalecane są również rękawiczki.
Budynek opuszczamy niezwłocznie po odbiorze świadectwa maturalnego lub zaświadczenia, zawierającego wyniki egzaminu maturalnego.

 
Bardzo proszę, aby osoby uprawnione do egzaminu poprawkowego, pobrały z jednego z sekretariatów stosowne oświadczenie, wypełniły dokument i od razu (a najpóźniej do trzech dni) dostarczyły go do pokoju nr 3 na parterze (procedura bardzo ważna, ponieważ bez wspomnianego oświadczenia nie można w systemie OBIEG dokonać formalnego zgłoszenia osoby do egzaminu poprawkowego).
W przypadku braku możliwości samodzielnego odbioru świadectwa proszę przygotować pisemne upoważnienie dla konkretnej osoby i przynajmniej dzień wcześniej uprzedzić o tym Panią sekretarkę (12 266 37 73).

Paweł Kucharczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie