Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

04-06-2020 Komunikaty dla maturzystów dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Abiturienci i Absolwenci
składający egzamin z informatyki w salach 502i oraz 514i Reagując na zaistniałe, poważne przesłanki natury proceduralnej, wprowadzamy istotną korektę organizacyjną, która dotyczy wyłącznie pierwszej, teoretycznej części egzaminu maturalnego z informatyki, zaplanowanego na środę 17 czerwca 2020r. Zmiana dotyczy wszystkich zdających, przyporządkowanych w systemie OBIEG do sali nr 514i oraz czterech Panów oznaczonych KODAMI 119, 122, D30 i H22, którym w deklaracjach elektronicznych wpisano salę informatyczną nr 502i.
Grupa, o której mowa powyżej, licząca łącznie trzynaście osób, zadania umieszczone w arkuszu pierwszej części egzaminu, rozwiązywać będzie w sali nr 10 (tj. świetlicy szkolnej na parterze budynku głównego). Na część drugą, praktyczną – zdający udadzą się do pracowni informatycznych, ściśle według ustaleń poczynionych w OBIEG-u.

Paweł Kucharczyk
wspólnie z Zespołem Kierowniczym
Kraków, 4 czerwca 2020 r.