Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

21-05-2020 Pożegnanie

W dniu 20 maja 2020 r. odeszła od nas Basia Cienkosz. Serdeczna Koleżanka. Przyjaciółka. Nauczycielka i Wychowawczyni wielu absolwentów szkoły.
Z Zespołem Szkół Łączności związana była przez 37 lat pracy zawodowej. Uczyła wychowania fizycznego. Sport stanowił ważną część Jej życia i był źródłem doświadczenia, które z powodzeniem starała się wykorzystywać w pracy z zespołami klasowymi, w których prowadziła zajęcia.
Uczyła odpowiedzialności, zaangażowania, wiary w zwycięstwo i walki do końca. Uczyła, aby nigdy się nie poddawać. O jej dużych umiejętnościach pedagogicznych świadczy również to, że najczęściej dostawała najtrudniejsze do opieki klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej i nie zdarzyło się, aby z nierzadko krnąbrnymi uczniami sobie nie poradziła. Potrafiła znaleźć z nimi wspólny język, wielokrotnie poświęcając czas na rozwiązywanie ich życiowych problemów. Uczniowie cenili Jej dystans do życia i optymizm.
Ostatnią w życiu walkę toczyła w sposób, jakiego wymagała od swoich uczniów - z godnością i pokorą. Basiu - taką Cię zapamiętamy.
Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w poniedziałek 25 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej 2.