Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

26-03-2020 Konkurs #DOMOWESTUDIO

#domowestudio

Jak radzimy sobie z długotrwałym przebywaniem w domu? Czy nie popadamy w stan apatii, odrętwienia, zniechęcenia? Lekarstwem może być aktywność twórcza.
Każdy z nas ma jakiś talent. Jedni fotografują, inni piszą, jeszcze inni rysują, tworzą grafiki 2D, 3D czy filmy. Twórcze może być również szycie zaprojektowanych własnoręcznie ubrań, robienie biżuterii, albo gotowanie przetestowanych i zmodyfikowanych przez siebie przepisów.

Podzielcie się swoimi twórczymi pomysłami. Najciekawsze nagrodzimy.

Prace w formie zdjęć, filmów, projektów, należy przesłać na adres: biblioteka@tl.krakow.pl

Uwaga.

Osoby biorące udział w konkursie automatyczne wyrażają zgodę na publikowanie ich prac na stronach szkolnych oraz akceptują podanie ich danych osobowych (imienia, nazwiska i klasy) w związku z konkursem.
Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na publikację wizerunku w przypadku autoportretów lub portretów innych osób, które zostały zgłoszone na konkurs w formie zdjęcia lub filmu.
Podpisany dokument może być dołączony w formie skanu lub zdjęcia.

Dla osób pełnoletnich:
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na stronach Zespołu Szkół Łączności w Krakowie w związku z organizacją konkursu: #domowestudio.
Czytelny podpis
Dla osób nieletnich:
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego syna/córki: imię, nazwisko na stronach Zespołu Szkół Łączności w Krakowie w związku z organizacją konkursu: #domowestudio.
Czytelny podpis rodzica

Na wasze prace czekamy aż do zakończenia kwarantanny.
Będziemy je sukcesywnie publikować na FB ZSŁ, po powrocie do szkoły ogłosimy wyniki i rozdamy nagrody.