Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

13-03-2018 Komunikat Dyrektora ZSŁ w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych.

  Informuję, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne zorganizowane będą we wtorek 20 marca 2018r. w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach. W tym dniu młodzież będzie uczestniczyć w większości zajęć edukacyjnych przewidzianych planem lekcji, jednocześnie weźmie udział, w dwóch turach, w trwających ponad godzinę naukach rekolekcyjnych.

Do czwartku 15 marca 2018r. ogłosimy harmonogram zajęć, które we wtorek 20 marca 2018r. zorganizowane zostaną dla osób nieuczęszczających na lekcje religii.